http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

РДГ Сливен | Обява за работа

Дата на валидност: 30.10.2019

Длъжност: Старши специалист "Горски инспектор", Специализирана администрация
Звено: РДГ Сливен

 

Регионална дирекция по горите - Сливен, гр. Сливен, ул. „Орешака” №15 а, тел. 044/622945, на основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД 10-166/19.09.2019 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Сливен, обявява конкурс за следната длъжност:

Старши специалист - горски инспектор, в специализираната администрация на Регионална дирекция по горите Сливен - 1 щатна бройка.

 

Материали